Oregon Teknoloji Hizmetleri

Takograf Verileri Hakkında Bilgilendirme!

Resmi Gazete’de yayınlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği ile, 2014 yılından bu yana yeni tescil edilen araçlarda dijital takograf kullanmak zorunlu hale getirildi.

İlk etapta yukarıda bahsedilen mevzuatta, 2008 ve sonrası model araçların analog ve elektronik takograflarının, dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluluğunun 10/07/2020 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilirken; sonrasında gerekli Bakanlıklar ile yapılan görüşmeler sonucu bu karar ileri bir tarihe ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son tarihin uzatılması kararının sebeplerini şu şekilde sıraladı; dönüşüm sürecinin son kademesinde bulunan araçların fazla sayıda olması, Covid-19 salgını ve yetkili servislerde oluşabilecek olası yoğunluğun tehlikesi.

21.11.2020 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen söz konusu durumun ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ile yapılan gerekli görüşmeler sonucunda, son kademe araçlar için süre sonunun ‘01.10.2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesi’ olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Sayısal Takograf Verilerinin İndirilmesi ve Bakanlık Tarafından Belirlenen Kart Verme Otoritesine Gönderme Zorunluluğuna” ilişkin hükmünde yapılan güncel değişiklik ise şu şekilde;

1. Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren 3’er aylık dönemler halinde indirmek ve elektronik ortamda arşivlemek zorundadır.

2. Birinci maddede belirtilen verilerin takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderilmesi zorunludur.

3. Verilerin kart verme otoritesine gönderilmemesi halinde uygulanacak “2 uyarma” cezası 01.01.2024 yılına kadar uygulanmayacaktır.

Oregon Teknoloji Hizmetleri

İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri, yük taşıyıcıları ve gümrük aracıları için işleri daha basit hale getirmeye kararlıyız.

Son Haberler

Transitte Yeni Nesil Çözümler

Oregon NCTS ile, Avrupa’nın birçok noktasına direkt olarak beyan sunmak çok kolay!

Yardım lazım mı?