Oregon Teknoloji Hizmetleri

T1/T2/T- beyannameleri nedir?

T1/T2/T- beyannameleri nedir?

T1/T2/T- beyannameleri dış ticarete konu ürünlerin menşei baz alınarak Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürleri ve aynı isimle anılan transit gümrük beyannameleridir. T statüsünde açılan her beyannameye MRN adı verilen tekil bir izleme numarası atanır.

T1 Nedir?

T1 Topluluk (AB) eşyası olmayan bir malın Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürüdür. T statüsünde açılan her beyannameye MRN adı verilen tekil bir izleme numarası atanır. – Rejim belirlenirken meşei önemli değil. Örneğin Almanya menşeili bir eşya için Trieste’den başlatılan beyan tipi T1 olur. Önemli olan Topluluk eşyasının AB topraklarını terk etmeden önce ve/veya Serbest Bölgeye giriş yapmadan önce T beyanı açılması. Bu durumda T2 olur.

T2 Nedir?

T2 Topluluk (AB) eşyasının Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürdür. Türkiye’ye olan taşımalarda Sözleşmeye taraf ülkelerde açılan T2 beyannameleri sıklıkla kullanılır.

TR beyannamesi nedir?

Türkiye’deki Ulusal Transit işlemlerinde verilen beyannameler için TR beyanname kısaltması kullanılır. Bir sınır kapısından (kara-hava-deniz sınır kapıları) bir iç gümrük idaresine, Bir sınır kapısından bir serbest bölge gümrük idaresine, Bir sınır kapısından diğer bir sınır kapısına, Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, Bir iç gümrük idaresinden Serbest Bölge gümrük idaresine, Bir serbest bölge gümrük idaresinden bir sınır kapısına, Bir antrepodan diğer bir antrepoya, Bir geçici depolama yerinden diğer bir geçici depolama yerine serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit işlemleri TR beyannamei altında yapılır.  

Oregon Teknoloji Hizmetleri

İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri, yük taşıyıcıları ve gümrük aracıları için işleri daha basit hale getirmeye kararlıyız.

Son Haberler

Transitte Yeni Nesil Çözümler

Oregon NCTS ile, Avrupa’nın birçok noktasına direkt olarak beyan sunmak çok kolay!

Yardım lazım mı?