Oregon Teknoloji Hizmetleri

Sıkça Sorulan Sorular

Merhaba. Sana yardım etmek için buradayız.

T1/T2/T- beyannameleri dış ticarete konu ürünlerin menşei baz alınarak Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürleri ve aynı isimle anılan transit gümrük beyannameleridir. T statüsünde açılan her beyannameye MRN adı verilen tekil bir izleme numarası atanır.

T1 Topluluk (AB) eşyası olmayan bir malın Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürüdür. T statüsünde açılan her beyannameye MRN adı verilen tekil bir izleme numarası atanır. - Rejim belirlenirken meşei önemli değil. Örneğin Almanya menşeili bir eşya için Trieste’den başlatılan beyan tipi T1 olur. Önemli olan Topluluk eşyasının AB topraklarını terk etmeden önce ve/veya Serbest Bölgeye giriş yapmadan önce T beyanı açılması. Bu durumda T2 olur.

T2 Topluluk (AB) eşyasının Transit Sözleşmesine taraf ülkelerde gümrük vergileri ödenmeksizin taşınmasına olanak sağlayan Birlik prosedürdür. Türkiye’ye olan taşımalarda Sözleşmeye taraf ülkelerde açılan T2 beyannameleri sıklıkla kullanılır.

1 Aralık 2012 tarihinden itibaren taraf olduğumuz Ortak Transit Sözleşmesi (OTS) çerçevesinde Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri ile Kuzey Makedonya, Sırbistan ve ülkemiz arasında gerçekleştirilen transit işlemlerinin yürütüldüğü rejimdir.

Ortak Transit’e taraf olan ülkelerde. AB 27, EFTA ( Norveç, Lihtenştayn, İsviçre, Andorra), Türkiye, Sırbistan, Makedonya. Örneğin: Belarus ve Rusya gibi ülkelere yapılan taşımalarda T1 kullanılamaz.

T1/T2 işlemleri olmasa da, uluslararası taşımacılıkta gümrük vergilerini garanti eden bir transit belge zorunludur. T1/T2 belgelerinin yanı sıra ilgili ülkenin mevzuatına göre TIR Karnesi, ATA Karnesi ve ulusal transit belgelerinden birisi ile de taşıma yapılabilir.

Türkiye’den Avrupa’ya giden ürünler Topluluk (AB) malı olmadığı için, ihracatta T1 açılıyor. Türkiye’de serbest dolaşıma tabi tutulmamış Yunan menşeili bir ürün Türkiye’den AB’ye gidecek olsa T2 açılması gerekir.

Türkiye gümrük bölgesi içerisinde başlayıp biten transit işlemleri için kullanılan rejimdir. Diğer bir ifade ile hareket ve varış gümrük idareleri Türkiye gümrük bölgesi içerisinde ise rejim ulusal transit rejimidir.

Türkiye gümrük bölgesi içerisinde başlayıp biten transit işlemleri için kullanılan rejimdir. Diğer bir ifade ile hareket ve varış gümrük idareleri Türkiye gümrük bölgesi içerisinde ise rejim ulusal transit rejimidir.

Oregon, Türkiye, AB ve EFTA ülkeleri ile İngiltere, Sırbistan ve Makedonya, Birleşik Krallık gümrük idarelerine T ( TR, T1, T2, T-) teminatlı gümrük transit beyanlarını ve AB Giriş Özet beyanlarını (ENS) 7/24 on-line hazırlayıp gümrük idarelerine karşı teminat altına alarak sunabilen uçtan uca bir sistem sağlayıcıdır. Gümrük İdarelerinde toplam 320 Milyon TL kapsamlı teminat kapasitesi ile hizmet veren Oregon sistemi, Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Polonya ve İtalya gümrük idarelerine doğrudan, diğer NCTS gümrük sistemlerine endirekt olarak beyanname sunabilmektedir.

Transit işlemlerinde taşınan eşyaya ilişkin doğabilecek vergi ve diğer yükümlülükler için verilen bir teminat türüdür. Bir basitleştirme türü olması nedeniyle izne bağlı olarak kullanılır. Düşümlü çalışan bu teminat türü, gümrük idaresince teminatın tescil edilmesi ile sistemden düşümü yapılır, yine gümrük idaresince varış bildiriminin yapılması ile kullanılabilir duruma gelir.

Oregon sistemi, üyelerine herhangi bir ilave yazılım kullanmaksızın kendi ofisinizden Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Polonya ve İtalya gümrük idarelerine beyanname sunma olanağı sağlamaktadır. Sistemde yazılan beyannameleri LRN konumuna getirmeniz için iş takipçisi kullanmanız gerekmez. Doğrudan beyanname sunulması işlemin şoför eliyle tamamlanabileceği anlamına gelmez. Almanya ve Polonya haricinde Gümrük İdareleri genellikle beyanname takibi için spedisyon talep ederler.

Gerektiğinde evet. Oregon üyeleri kendi ofislerinden beyannamelerini hazırlayıp gönderebildikleri gibi, ilgili evrakları mail atmak suretiyle Oregon’dan da bu hizmeti 7/24 alabiliyorlar. Oregon evrakları mail yoluyla temin ettikten sonra, herhangi bir belge eksiği olmadığı takdirde genellikle 10 dakika içerisinde hazırlayarak kontrolünüze sunar. Onaya müteakip tescil numaranızı sistemde takip ederek gümrük sürecini başlatabilirsiniz.

Malı tanımlayacak her türlü belge yerinde olur. Fatura ve ihracat/ithalat beyannamesi ile CMR genellikle yeterlidir. Serbest bölgelere yapılan beyanlarda bölge özelinde ilave belgelere ihtiyaç olabilir. Bu belgelere ek olarak talimat da (hareket varış gümrüğü, güzergah gibi) gereklidir. Oregon Risk Yönetimi’nce riskli olarak değerlendirilebilen durumlarda ilave belgeler talep edilir.

Teorik olarak sınırsız sayıda olabilir. Ancak parsiyel taşımalarda her bir yükleme-boşaltma gümrüğü eşleşmesi için bir beyanname gerekir. Yükleme gümrüğü aynı olmasına rağmen iki ayrı boşaltma gümrüğü olması halinde 2 beyanname gerekir.

Oregon üyeliği için taşıyıcı/forwarder, gümrük müşaviri ya da gümrük acenteliği şartı bulunuyor. Web sitemizde yer alan “Müşteri Bilgi Formu” nu doldurup tarafımıza göndererek süreci başlatabilirsiniz. Üyeliği uygun bulunan firmalar için ’’Müşteri Sözleşmesi’’ hazırlanarak iletilmektedir. Daha geniş bilgi almak için lütfen 0850 800 30 30 WhatsApp numaramızdan irtibata geçiniz. Üyelik için referans talebimiz olabilir.

Sistemi kullanabilmek için Oregon tarafından ücretsiz olarak verilecek maksimum 2 saatlik kısa ve basit bir eğitim yeterli oluyor. Ayrıca, tarafınıza vereceğimiz bir geçici parolayla test ortamında deneme yapma imkanına da sahip olacaksınız. Yine TeamViewer programı üzerinden uzaktan eğitim mümkündür.

Oregon, araç içerisinde bulunan eşyaya ilişkin gümrük vergi resim ve harçlarını (KDV dahil) otomatik olarak hesaplayarak vergilendirilmesini yapar. Buna göre TR, T1, T2 ücreti sistem tarafından KDV dahil olmak üzere otomatik olarak hesaplanır. T1 beyanlarının Oregon bünyesinde oluşturulması halinde ENS ücreti alınmaz.

Standart fiyat tarifemiz web sitemizde yer almaktadır. Bununla birlikte özel fiyatlama gerektiren durumlarda Operasyon Yöneticilerimizle irtibat kurmanız gerekebilir.

Riskli eşya grubu olarak sayılan alkol, sigara, et vb. ürünler ile değeri 500 bin Euro’nun üzerinde uçak motorları, ağır proje yükleri vb. için özel fiyatlama prosedürlerimiz çalıştırılmaktadır.

Oregon üzerinden açılan her bir TR, T1 veya AB Özet Beyanınızın durumunu her zaman online takip edebilirsiniz. Sistem beyanlarınızın tüm durumlarını (statülerini) izlemenize olanak verir (“Asıl Sorumlu tarafından kabul edildi”, “gümrük tarafından kabul edildi”, “taşıma için serbest bırakıldı”, “gümrük tarafından sonlandırıldı/ibra edildi” gibi). Bunun için ana sayfanızdaki Beyan Bildirimleri tablosunu izlemeniz yeterlidir.

Açtığınız transit beyannamesinin tanınan zaman zarfında Varış Gümrük İdaresine ulaşıp sonlanması esastır. Beyannamenin varış gümrüğünde tescil edilmemiş olması aracın henüz gümrüğe ulaşmadığı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Açtığınız transit beyannamesinin ibra edilmesi için kontrol sonuçlarının ilgili gümrük idaresince girişinin yapılması, daha sonra da hareket gümrüğünce işlemin kapatılması gerekiyor. Kontrol sonuçları beyan edilen ile uyumlu değilse ilgili gümrük idareleri beyannameyi kapatmayı reddedebilir. Böyle bir durumda ilave bilgi ve belge gönderimi sağlayarak uyumsuzluğun nedeninin gümrük idaresine ispat edilmesi gerekir. Aksi takdirde uyumsuzluğu doğuran nedene bağlı olarak vergi ve ceza ödemeleri gündeme gelebilir.

Kesinlikle. Ülkemizin tüm limanlarına gelen, serbest dolaşımda olmayan eşyanın taşınmasında kullanılan ve iç gümrüklere sevk edilen Konteyner taşımalarında gerekli olan TR,T1 beyanları için de kullanılabilir. Aklınızda olsun, Oregon’dan 45 ft konteyner kiralaması da yapabilirsiniz.

Hayır. Sistem üzerinde beyannameyi kaydedip bilgileri tekrar tekrar kullanabilmenize olanak veren bir şablon fonksiyonu bulunmaktadır.

Evet. Oregon halihazırda bazı yazılım/programlar ile entegre çalışmakta olup müşteri talebine istinaden de entegrasyon yapılmaktadır.

Transit beyanı bilgilerini içeren belgedir. Transit esnasında eşyaya refakat eder. İçerisinde bulunan kalem listesinde eşyaya ilişkin detaylar bulunur.

Transit beyanının emniyet ve güvenlik bilgilerini içermesi halinde transit beyan bilgileri ile emniyet ve güvenlik bilgilerine dayanan ve eşyaya refakat etmek üzere bilgisayarlı transit sisteminden bastırılan belgedir. Bu belge ile ülkemizden OTS’ye taraf olan Avrupa ülkelerine yönelik transitlerde, Avrupa Birliği topraklarına ilk girişte özet beyan verilmesine gerek bulunmamaktadır

Bir Akit tarafa (OTS’ye taraf ülke) giriş gümrük idaresi veya üçüncü bir ülke sınırından geçilecek ise Akit taraftan çıkış idaresi olarak tanımlanmaktadır. Burada Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerin tek bir Akit taraf olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’den, Avrupa Birliği sınırlarını terk etmemek kaydıyla, Almanya’ya gidecek bir sevk işleminde transit idaresi Bulgaristan giriş gümrüğü olacaktır. Eğer sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü ülkeden geçilecek ise Akit taraf çıkış gümrüğü de transit idaresidir. Örneğin Türkiye’den Bulgaristan, Sırbistan üzerinden Macaristan’a gidecek bir sevkiyatta transit idareleri Bulgaristan giriş, Sırbistan giriş ve Macaristan giriş idareleridir.

LRN (Local Reference Number), asıl sorumlu tarafında transit beyannamesinin sistem üzerinden düzenlenmesi ile sistem tarafından otomatik olarak verilen bir tescil numarasıdır. MRN (Movement Reference Number) ise LRN almış bir transit beyannamesinin hareket idaresince kabul, tescil ve muayenesi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak verilen global bir tescil numarasıdır.

Mümkündür. Bu tür durumlarda her bir varış idaresine sunulmak üzere farklı beyanname düzenlemek gerekmektedir.

Aynı taşıma aracında varış idaresi aynı olan ihracat eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşya taşınması halinde her biri için ayrı beyanname düzenlenmesi gerekir.

Bir ihracat beyannamesi kapsamı eşya eğer tek bir taşıma aracına yükleniyorsa tek bir transit beyannamesi ile sevk işlemi yapılabilir. Ancak tek bir ihracat beyannamesi kapsamındaki eşya birden fazla araç ile sevk edilecekse mutlak suretle her araç için ayrı beyanname düzenlenmelidir.

Eğer aynı ihracat beyannamesi birden fazla araç ile sevk edilecek ise ayrı ayrı transit beyannamesi gerekmekte olup, her transit beyannamesinde ihracat beyannamesi ayrı ayrı refere edilmelidir. Refere edilmesi esnasında ‘parçalı mı?’ sorusuna ‘Evet (E)’ seçeneği seçilmeli, son araç için bu seçenek ‘H’ olarak işaretlenmelidir. Aksi taktirde transit beyannamesi ibra edilse bile ihracat beyannamesi açık kalacaktır.

Böyle durumlarda tek bir transit beyannamesi verilmesi mümkündür. Beyannamenin doldurulması aşamasında ana beyanname ekranında alıcı ve gönderici bölümleri boş bırakılır. Kalemler ekranında bu alanlar doldurularak işlem yapılır.

Teminat serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke eşyasına uygulanacak vergi ve diğer yükler dikkate alınarak hesaplanır. Menşe muafiyetleri uygulanmaz. Bu yüzden zaman zaman malın gerçek vergi yükü ile teminat miktarı arasında farklılıklar doğmaktadır.

Transit idaresi sadece Ortak Transit Rejimi çerçevesinde yapılan taşımalarda beyan edilen bir alan olup ulusal transit işlemlerinde transit idaresi kavramı bulunmamaktadır.

Transit beyannamesine fatura ve taşıma belgesi eklenmesi zorunludur. Eşyanın ve taşımanın cinsine göre yetki belgesi, geçiş belgesi, izin belgesi ve gümrük idaresince talep edilen diğer belgeler eklenebilir.

MRN alana kadar beyanname üzerinde asıl sorumlu tarafından düzeltme yapılabilmektedir. MRN alındıktan sonra iptal ve değişiklikler gümrük idaresinin yetkisindedir.

Muayene memuru atandıktan sonra beyannameyi sadece iptal edebilir. Bu durumda yeni bir beyanname açılması gerekir. Beyannameyi herhangi bir aşamada reddedebilir REL_TRA statüsünde getirilmiş beyannameyi iptal edebilir, REL_TRA statüsüne getirilmiş beyannameyi iptal edemez

Transitte süre verilirken, yol ve hava şartları, geçilecek ülkelerin durumu ve özellikle varış idaresine uzaklık öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlardır. Örneğin Gaziantep’ten hareket ederek Almanya’ya gidecek bir araç için minimum süreden (5 veya 7 gün) transit süresi verilmemeli, uzaklık dikkate alınarak (örn; 12-14 gün) yeterli süre verilmelidir. Transit süre Hareket Gümrüğünde ilgili Gümrük Memuru tarafından verilir.

Transit Refakat Belgesinin gümrük mevzuatında hareket idaresince mühürlenmesi gibi bir zorunluluk söz konusu olmamakla birlikte, ulaştırma mevzuatı gereğince TRB’nin gümrük memurunca kaşe-imza tatbik edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Normal şartlar altında transit idaresi tarafından sistem üzerinden sadece ‘sınır geçiş bildirimi’ yapılarak aracın sevki sağlanır. Ancak, gerek görüldüğünde, transit idaresi olarak görev yapan idare tarafından eşyanın muayene edilmesi mümkündür.

Varış idaresi değişikliği mümkündür. Söz konusu değişiklik varış idaresince hareket idaresine gönderilen varış değişikliği talebi ile yapılır. Sistem tarafından otomatik olarak cevap verilir. Verilen cevaba müteakip varış işlemleri gerçekleştirilir. Varış değişikliklerinde Gümrük Kanunu’nun 241. maddesine usulsüzlük cezası uygulanır.

Normalde, transit kapı işlemi yapıldıktan sonra İhracat beyannamesi kapanır. Eğer kapanmamış ise, ihracat beyannamesi açması doğru yapılmamış olabilir. Yada ihracat beyanı tescil edilir iken, orijinal fatura verilmemiş fax/kopya fatura üzerinden işlem yapılmış olabilir. Bu durumda orijinal faturanın hareket gümrüğüne teslim edilmesi ve beyan üzerinde ki şerhin ilgili memur tarafından kaldırılması gerekir.

Bir İhracat beyannamesinin kapanmasının önkoşulu, beyanname sayısının transit beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi, bir başka ifadeyle açma yapılmış olmasıdır. Transit beyannamesinin kapanması ile ihracat beyannamesinin kapanma süreçleri farklıdır. Transit beyannamesi kapanmamış olsa bile ihracat beyannamesi kapanmış statüye gelebilir. Eşya karayoluyla yurtdışı edildiğinde ihracat beyannamesi kapanması otomatik olarak gerçekleşmekte; Deniz ve havayolunda taşımacılığında ise çıkış bildirimi verilmesi üzerine ilgili memurlar tarafından kapatılmaktadır.

Kap ve kiloda farklılık çıkması durumunda, varış idaresince uyuşmazlık bildirimi yapılır. Yapılan uyuşmazlık bildirimine istinaden hareket idaresi uyuşmazlıkları çözer ve transit rejiminin ibra edilmesini teminen kapatma işlemlerini yapar. Uyuşmazlık bildiriminin dışında Gümrük Yönetmeliği’nin 249. maddesine istinaden eksiklik fazlalık takibatı yapılır ve gerektiği durumlarda cezai işlemler yapılır.

Bir transit beyannamesiyle ilgili yükümlülük; hareket gümrüğünde serbest bırakılan eşyanın, değişikliğe uğramadan, noksansız ve sağlam olarak varış gümrüğüne sunulmasıyla sona erer. Bu durumda beyanname ibra edilir. İbra edilen beyanname, NCTS sistemi üzerinde WRT_NOT statüsünde görülür.

Transit eşya için verilen süre içinde ‘Varış Bilgisi’ mesajı alınmazsa -Varış bilgisi mesajını aldıktan sonraki 6 gün içerisinde ‘Kontrol Sonucu’ mesajı alınmaz ise, Hareket idaresi tarafından rejimin ibra edilmesi için gerekli çalışma yapılır, bunun mümkün olmaması halinde araştırma usulü başlatılır.

Araştırma başlatılmış bir beyanname,
-Vergilerin tahsili,
-Hareket idaresince beyanname iptali
-Alternatif kanıt sunulması
-Varış idaresi tarafından teyit nüshasının gönderilmesi ile ibra edilir.

Sistem üzerinden beyanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket gümrük idaresine sunulması gerekir. 30 gün içinde sunulmayan beyannameler hareket gümrük idaresince reddedilir. Reddedilen beyannamelerin statüsü NCTS sistemi üzerinde DEC_REJ olarak gözükür. 241. madde uyarınca para cezası uygulanmaz.Ancak DEC_REJ statüsündeki beyannameler için gümrük idaresi veya vergi dairelerince damga vergisi tahsil edilir.

Ortak transit rejimi kapsamında süre sınırı, ilgili ülkedeki varış gümrük idaresinin uzaklığı da dikkate alınarak, mücbir sebepler haricinde beş günden az olmamak kaydıyla aşağıdaki tablodan yararlanılarak belirlenir. Grup-Ülkeler -Asgari,Azami süre(gün) 1.Grup - Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan - 5-7 2.Grup - Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Slovakya - 6-8 3.Grup - Avusturya, Polonya, Çekya - 8-12 4.Grup - İtalya, İsviçre, Almanya, Litvanya, Letonya, Estonya - 9-14 5.Grup - Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, İspanya, Portekiz, Finlandiya, İsveç - 10-15 6.Grup - İngiltere, İrlanda, Norveç, İzlanda - 15

Transit süresi; a) Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami 120 saat, b) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında azami 168 saattir.

Beyannamenin 33 nolu kutusuna asgari gümrük tarife alt pozisyonunun yazılması zorunludur. Tarife alt pozisyonu, armonize sistem numarasının ilk 6 rakamını ifade eder. Müşterilerimizin talep etmesi halinde 12’li GTİP yazılması mümkündür.

Eşya kıymetinin yazılması zorunlu değildir. Ancak Ticaret Bakanlığı, aşağıdaki eşyaların kara sınır kapılarından iç gümrük idarelerine yapılacak taşımalarında, kıymet alanının doldurulmasını zorunlu tutmuştur. TARİFE ALT POZİSYONU 0405.10 0801.32 0802.12 0802.31 0802.32 0803.90 0810.50 0811.90 0813.20 0910.99 1006.30 1206.00 1207.40 6601.91 9503.00 9504.50 9505.90 9506.62

Gümrük idaresince kabul işlemi yapılana kadar (LRN aşamasında) asıl sorumlu tarafından beyannamede düzeltme yapılabilir.

Yapılabilir. Ancak bu düzeltmeleri yapmaya gümrük idaresi yetkilidir. Transit beyannamesinde düzeltme yapılması, varsa yasal yaptırımları ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, beyanname yazımında titizlik gösterilmesi gerekir.

Kapsamlı teminat sisteminde, teminatın serbest bırakılması için transit beyannamesinin kapanmış (WRT_NOT) olması zorunlu değildir. Varış gümrük idaresince varış bildirimi (AAR_ADV) mesajının gönderilmesiyle birlikte teminat serbest bırakılır.

Her ülke, ortak transit işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri listesini, bu idarelerin ilgili tanımlama kodları ile görevlerini belirtmek ve açık oldukları gün ve saatlere yer vermek suretiyle, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bilgisayarlı sisteme girer. Bu bilgilerdeki değişiklikler de bilgisayarlı sisteme girilir.

Teminat referans numarasını ifade eder. Sisteme tanıtılan her bir teminat mektubu belirlemek için teminat gümrük idaresi tarafından belirlenir. Örneğin; TR130004000008096.

Yardım lazım mı?